NE YAPIYORUZ

Hükümetler malî suçlarla mücadele etmek için kara paranın aklanmasıyla mücadele (AML) girişimlerini takdire şayan biçimde küresel ölçekte arttırırken ne yazık ki bazı yasal düzenleyiciler kara paranın aklanmasıyla mücadelenin doğrudan kendisiyle ilgili olmaktan ziyade verilen cezaları ve gerçekleştirilen el koymaları birer gelir elde etme aracı olarak görmektedir.

Gerçek malî suçlar cezalandırılmalıdır, ancak bazı cezaların gittikçe artarak yasal düzenleyiciler tarafından kendi itibarlarını cilalamak ve gelir elde etmek için bir yöntem olarak kullanıldığı, cezaya tâbi tutulan kuruluşların sicilinde de herhangi bir öncül suçun ya da cezanın tespit edilemediği gözlemlenmektedir.

Hukuken « müsadere, yani Mülkiyetli Özel Varlık Hakkının Kaybedilmesi » veya amiyane tabirle « kâr polisliği yapma » olarak bilinen bu uygulama oldukça tartışmalı olup Amerikan Sivil Özgürlükler Sendikasının (ACLU) da aralarında bulunduğu birçok kurum tarafından kabul edilmemektedir. Bu trendin, yani hükümetler tarafından bu tarz şüpheli müsaderelerin ve cezaların devam edeceği beklenmektedir, çünkü yasal düzenleyiciler, kendi bütçelerini büyütmek için uluslararası ölçekteki yeni yasal araçlara ve mevzuatlara sarılmaktadır.

Fara Group, haksız yere ceza almış veya hesapları yasa dışı biçimde dondurulmuş kuruluşlara veya bireylere çeşitli seviyelerde destek sağlamaktadır.

Uzman Raporlar – Finansal ve hukuki uzmanlardan oluşan ekibimiz, yetkili merciler tarafından fonların dondurulması işlemi altındaki yasal dayanaklar veya herhangi bir yasal dayanak olmaması hakkında bağımsız raporlar ve görüşler düzenlerler. Bu raporlar, fonların dondurulmasına sebep olarak gösterilen sözde yasal dayanakların bir özetini, bir izleme taramasını ve ilgili analizleri, bir öncül suçlar değerlendirmesini ve emsal teşkil eden durumların Avrupa ve Amerika mahkemelerinde olsa nasıl ele alınacağına dair bir görüş bildirimini içermektedir. Aynı zamanda her bir hesabın risk profili detayları da değerlendirilmektedir. Bu güvenilir raporlar ve uzmanlarımız tarafından düzenlenen tutanaklar hem yerel hem de uluslararası mahkemelerde delil olarak kullanılabilmektedir.

Savunma – Eğer dava güçlü biçimde müvekkilimiz (hesap sahibi) lehineyse, düzenlenen raporlar ilgili makamları –bunlar ister yardımcı, ister hasmane ister tarafsız bir tutuma sahip olsun– ikna etmek için kullanılıp söz konusu olayda müvekkilin fonlarının haksız biçimde alıkonduğu savunulabilir. Bu çalışma çerçevesinde hangi devlet dairelerinin ve yetkililerinin delile dayalı karar verme sürecine destek verebileceğini belirliyor, bu şahıs ve dairelere ulaşıyoruz. Gerek bürokratik, gerek siyasi, gerekse yasal olsun, fonların serbest bırakılmasına engel olan tüm öğelerin belirlenmesi ve çözülmesi için çalışıyoruz. Gerektiğindeyse kilit konumdaki paydaşlara bulgularımızı sunabilmekte ve müvekkillerimizin tayin edilmiş hukuki danışmanlarıyla koordineli biçimde ilerleyebilmekteyiz.

Ne düşünüyoruz

HUKUKUN ÜSTÜN OLMADIĞI DURUMLARDA AVTANTAJ OLUŞTURABILME

Standart Risk Hafifletme Yöntemlerinin Geçerli Olmadığı Zamanlar

YARDIM EDEBİLECEĞİMİZ DİĞER ALANLAR