Fara Grup’un değerleri, hukukun egemenliğinin genellikle zayıf olduğu toplumlarda çalışırken Batı’nın profesyonellik standartlarından ödün vermemek üzerine kuruludur. Bu değerler teşkilat yapımızı bir arada tuttuğu gibi davranış ilkelerimizi ve günlük karar alma süreçlerimizi de yönetmektedir.

Güven

Sözleşmelerin genellikle mahkemelerce uygulatılamadığı bir ortamda ilişkiler, verilen sözlerin yerine getirilmesi için geriye kalan tek önemli araç olmaktadır. Bizler için güven, sözleşme yükümlülüklerinin yerine getirilmesi anlamına gelmiyor; daha ziyade bu, sürekli olarak müşterilerimizin en üstün yararını önceliklendirmek ve gözetmek anlamına geliyor.

Adalet

Bizler her zaman hukukun üstünlüğü dâhilinde hareket ederiz; ancak şunu da biliriz ki mahkemelerin en doğru şekilde faaliyet gösteremediği ortamlarda adaletin sağlanması, diğer etkenlerin yasal sınırlar içerisinde en iyi şekilde nasıl avantaja çevrileceğini bilmeyi gerektirir.

Yenilikçilik

Fara Grup’un itici gücü yeniliktir. Bu özelliğimiz, alışılmışın dışındaki zorlukları kabul etmemiz konusunda bizleri harekete geçirerek kuruluşumuzu yaratıcı, kıvrak ve çağdaş bir teşkilat haline getirmiştir.

Çeşitlilik

Fara Grup’un çok kültürlü ve çokuluslu profesyonellerden oluşan ekibi birbirinden oldukça farklı kökenlere sahiptir. Uzmanlardan oluşan ekibimiz yeni fikirlerin geliştirilmesi ve yeniliklerin uygulanması açısından vazgeçilmezimiz haline gelmiştir. Kültürel uyum yeteneğimiz ülkeler, diller ve kültürler arasında etkili biçimde iletişim kurma, motive etme ve yönetmemizi sağlamaktadır

Cesaret

Fara Grup olarak girişimcilik konusunda önsezgiye sahibiz ve iyi planlanmış riskleri almaya her zaman gönüllüyüz. Çalıştığımız bölgelerde başarılı olmak ve müşterilerimiz adına yüzleştiğimiz hasımlara karşı üstünlük elde etmek istiyorsak, cesur ve atılgan olmak zorundayız.

Gizlilik

Fara Grup’un tüm katmanları ve tüm altyüklenicileri, işimizin çoğunlukla hassas doğasının gerektirdiği gizliliğin korunması için en ileri seviyede ihtiyatlı olmaları için eğitime tâbi tutulmuştur. Teşkilatımız içerisinde özenle tasarlanmış süreçler ve yerleşik sadakat kültürü ile gizlilik politikalarımıza uyulmasını sağlamaktayız.