Fara Grup, devlet destekli istihbarat becerilerinin özel sektörle kesiştiği noktada, bilgi toplamaya ve elde edilen somut bulguları sunmaya yönelik etkin ve yasal yöntemler uygulamaktadır. Uluslararası mevzuat ve uyumluluk koşulları hakkındaki derin bilgi birikimimiz ile yerel ortamlara dair geliştirdiğimiz anlayış sayesinde müşterilerimizin yasal risklerini en aza indirmelerine yardım ederken onların tahkim yetkinliklerini de güçlendirebilmekteyiz.

Fara Grup’un uzman ekibi, geniş bir yelpazede çeşitli uluslararası ihtilaflarda müşterilerine destek sunmuştur. Siyasi gelişmeler ve yozlaşmış yasal sistemler yüzünden zorlaşan ve karmaşıklaşan sınır aşırı davalar konusunda uzmanlığımız bulunmaktadır. Bu çerçevede, müşterilerimizin bu tarz koşullarda üstünlük elde edebilmelerini sağlamak üzere yaratıcı stratejiler tasarlıyoruz.