NE YAPIYORUZ

Herhangi bir yargı ve yetki bölgesinde iş yapan şirketler, hizmetlerinin, varlıklarının ve kaynaklarının yasadışı amaçlar için kullanılmamasını sağlamakla mükelleftir. Yasalara uymamaları durumunda bu şirketlere ciddi yaptırımlar uygulanabilmektedir. ABD Hükümeti, Hazine Bakanlığı Yabancı Varlıkların Kontrolü Ofisi (OFAC) aracılığıyla hem bireyleri hem de kuruluşları terörizmin finansmanı, yozlaşmış iş uygulamaları ve ağır insan hakları ihlallerine karşı aktif olarak izlemekte ve tespit etmektedir. Fara Grup olarak bu tarz davranışların önüne geçmek amacıyla yaptırımların daha güçlü şekilde ve daha fazla sayıda uygulandığını fark etmekteyiz. OFAC’ın Özel Olarak Tespit Edilmiş ve Engellenmiş Vatandaşlar ve Engellenmiş Kişiler Listesi (SDN Listesi) 8,400’den fazla sayıda kuruluş ve birey içermektedir. Sadece 2020 yılında bu sayıya 400 isim daha eklenmiştir.

Fara Grup, bir organizasyonun tamamını kapsayacak şekilde Kara Para Aklama ve Terörizmin Finanse Edilmesiyle Mücadele (AML/CFT) analizi sunarak kuruluşun çalışanları, müşterileri ve muhatapları ile müşterilerinin bilinen iş ortaklarının güvenilirliğini değerlendirmektedir. Denetleme ekibimiz ve kullandığı yöntemler özellikle AML/CFT açısından dünyada “sıcak bölge” olarak bilinen bölgelerdeki projelere uygun olarak geliştirilmiştir. Bu yetki bölgelerindeki deneyimimiz denetim sürecine kendine has ve özel kabiliyetler getirmektedir.

Konuşlanmış Ekipler
Fara Grup, yöneticilerin ve analistlerin ana dil ve yerel bilgi birikimiyle hareket ettiği ekipleri, ileri konuşlandırarak seferber etmektedir. Profesyonellerimiz yerel pazarlara özgü yasal ve siyasal riskleri bilen ve bunlarla çalışmaya alışmış uzmanlardır. Çalışanlarımızın yarısından fazlası ana dili seviyesinde Arapça konuşmakta olup Ortadoğu ve Kuzey Afrika Bölgesinde konumlanmaktadır. Böylece belirli projelerin gerektirebileceği durumlarda hedef dile hâkim ve sektörel yeterliliklere sahip profesyonellerimizi doğrudan sahada görevlendirebilmekteyiz.

Veri Yapılandırma
Fara Grup olarak yüksek miktarlarda yapılandırılmamış veriyi işleme konusunda uzmanlığa sahibiz. Bu yetkinliğimiz özellikle finansal denetimlerde bir kuruluşun sadece ana sistemlerinden elde edilen yapılandırılmış bilgileri değil, başka verileri de dikkate alabilmemizi sağlamaktadır. Son derece hacimli ve yüksek miktardaki yapılandırılmamış veriyi işlemek, düzene sokmak ve hazır biçimde analiz edilebilir formata getirmek üzere, gerekli dil yetkinliği bulunan uzmanlardan oluşan ekiplerimizi görevlendiriyoruz. Bu alandaki deneyimlerimiz sayesinde düşük kalitede ve/veya elle yazılmış mali kayıtları dahi işleyebiliyoruz.

Genişletilmiş Denetim Yöntemleri
Fara Grup, uluslararası iyi uygulamalar ile yerel suç davranışı eğilimleri konusundaki bilgilerini harmanlamaktadır. Hesap inceleme kontrol listemiz, ABD Mali Eylem Görev Gücü (FATF) ve ABD Yabancı Varlıkların Kontrolü Ofisi’nin (OFAC) esaslarına uygun olup, aynı zamanda bir kuruluş veya ülkeye özgü aldatıcı uygulamaların ortaya çıkarılmasını sağlayan ek maddeler de içermektedir. Şüpheli hesap hareketlerini tespit etmek, bankalar ve ulusal yargı ve yetki bölgeleri arasındaki finansal akışları ortaya çıkarmak için FBI tarafından kullanılan veri bilimi tekniklerine başvurmaktayız.

Adli Soruşturmalar
Fara Grup, kayıtlarında yer alabilecek potansiyel zararlı hareketler konusunda endişe duyan şirketlere adli seviyede soruşturma hizmeti sunmaktadır. Bu doğrultuda sorunun kapsamını belirliyor ve onu çözmek için gereken planı oluşturuyoruz. Bunun için OFAC (ABD Hazine Bakanlığı altındaki Yabancı Varlıkların Kontrolü Ofisi) ve FinCEN’e (ABD Finansal Suçlar İnfaz Ağı) tarafından kullanılan, mülkiyetli ve yapılandırılmış veri tabanları da dâhil olmak üzere birçok veri kümesinden bilgi topluyoruz. Gerektiğindeyse, analizimizi doğrulamak ve zenginleştirmek için gizlilik ilkesi çerçevesinde uzman bireylerden oluşan kaynaklarımıza başvuruyoruz.

Risk Yönetimi
Faaliyet gösterdiğimiz “sıcak bölgeler”in daha az düzenlemeye tâbi tutulan doğası, kasıtlı yanıltıcı beyanlardan ve ihmallerden doğan denetleme risklerini arttırmaktadır. Bu da denetleme sürecine dâhil olan herkesi riske maruz bırakabilmektedir. Fara Grup olarak hem müşterinin hem de denetleyen tarafın karşı karşıya kalabileceği risklerin tamamını anlıyor ve tarafları korumak adına hafifletici önlemler alıyoruz.

Ne düşünüyoruz

ARAPÇA DOCEX

OCR Teknolojisinin Yetersiz Kaldığı Durumlar

HUKUKUN ÜSTÜN OLMADIĞI DURUMLARDA AVTANTAJ OLUŞTURABILME

Standart Risk Hafifletme Yöntemlerinin Geçerli Olmadığı Zamanlar

YARDIM EDEBİLECEĞİMİZ DİĞER ALANLAR