NE YAPIYORUZ

Hukukun üstünlüğünün zayıf olduğu – veya siyasi açıdan güçlü olanları koruduğu – yargı ve yetki bölgelerinde şirketlerin yerel iş menfaatlerini koruyabilmeleri için mahkemelere başvurmak dışında da araçlara sahip olmaları gerekebileceği gözlemlenmiştir. Fara Grup, geleneksel hukuk danışmanlığının sunabileceği çözümlerden fazlasını sunabilmekte ve bunu, müşteriyi kanunu ihlal edebileceği bir duruma sokmadan gerçekleştirmektedir. Bu tarz özelleştirilmiş yaklaşımlara örnek olarak, avantaj sahibi olmak için yerel topluluğu şirketin başarısına ortak etmek üzere iyi planlanmış sosyal sorumluluk girişimlerinde bulunmak, veya rakip kuruluşların itibar riskini denkleme dahil etmekten bahsedebiliriz. Avantaj elde etme olasılıkları ülkeden ülkeye ve sektörden sektöre oldukça fazla değişkenlik göstermektedir. Bu bağlamda Fara Grup, gelişmekte olan pazarlara özgü siyasi ve diğer riskleri en aza indirmek üzere yenilikçi çözümler tasarlama konusunda yirmi yıllık bir tecrübeye sahiptir.

Ne düşünüyoruz

ARAPÇA DOCEX

OCR Teknolojisinin Yetersiz Kaldığı Durumlar

HUKUKUN ÜSTÜN OLMADIĞI DURUMLARDA AVTANTAJ OLUŞTURABILME

Standart Risk Hafifletme Yöntemlerinin Geçerli Olmadığı Zamanlar

YARDIM EDEBİLECEĞİMİZ DİĞER ALANLAR